A Felelős Fordító címről

 

 

A Felelős Fordító közösséget a fordit.hu fordítói közösség hozta létre abból a célból, hogy a nyelvi szolgáltatók (fordítók, tolmácsok, lektorok, fordítóirodák) számára szolgáltatói szemléletű etikai normát teremtsen.

A Felelős Fordító cím és logó használatára képesített szakfordítók, tolmácsok, lektorok pályázhatnak, akik szakfordítói diplomával vagy sikeres vizsgát követő szakfordítói bizonyítvánnyal rendelkeznek.

A Felelős Fordító a meghatározott irányelveket elfogadja, a kötelezettségeket magára nézve elismeri és e nyilatkozatát évente megerősíti.

A cím és logó használatának pénzbeli díja nincs, de az csak a létrehozó engedélyével használható. A címet használó fordítók üzleti tevékenységéért e honlap üzemeltetője nem vállal felelősséget. A Felelős Fordítók listája nyilvános.

Az irányelvek:

1. A Felelős Fordító valósághűen nyilatkozik saját szakmai képesítéséről, tapasztalatáról és kapacitásáról. Megbízójával az ajánlatadáskor tudatja a szolgáltatása tárgyát, minőségét, az átadásának körülményeit és díjazását. Csak olyan megbízást fogad el, amelyet teljesíteni képes. Munkája során az elvárható legmagasabb minőségre és szakmaiságra törekszik.

2. A Felelős Fordító a harmadik félnek továbbadott (kiszervezett) megbízás kockázatát nem hárítja át alvállalkozójára, hanem az eredeti megbízástól függetlenül kezeli az alvállalkozójával kötött megállapodást.

3. A Felelős Fordító a munkájával kapcsolatos titoktartást magára nézve kötelezőként elismeri, a megbízója által átadott információt (külön megállapodás nélkül is) bizalmasan kezeli.

4. A Felelős Fordító felelősséggel tartozik az általa elvállalt munkáért. Felelőssége a határidőre átadott és kifogástalan minőségű munka megállapodás szerinti elvégzésére irányul, anyagi felelőssége egyéb megállapodás hiányában legfeljebb a megbízási díj megállapodott mértékére korlátozódik.

5. A Felelős Fordító felelőssége a megbízójával szemben nyilvánul meg. Megbízóját nem kerüli meg, nem vesz részt a megbízó és annak üzletfelei közötti esetleges vitában (kivéve a megbízója oldalán tanúként, mint a vita tárgyát képező munkáért felelős személy).

6. A Felelős Fordító munkáját professzionális módon végzi, saját tudását folyamatosan bővíti, szakmája érdekeit szem előtt tartja. A pályakezdő nyelvi szolgáltatókat a szakmai ismeretei átadásával segíti.